Nieuws

Fondclub Midden-Limburg:/Nieuws
Nieuws2019-12-13T12:31:56+00:00

Zoals reeds eerder aangegeven is met ingang van 2019 de titel “Marathonkampioen van de Fondclub Midden Limburg” veranderd in de “PIE SCHURGERS AWARD”. Deze Award is dit jaar gewonnen door Jeanne en Lei Kurvers uit Hulsberg

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd!

De feestavond en de daarbij behorende huldiging van onze kampioenen zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 30 november 2019. De avond vind plaats op de vertrouwde locatie: Zaal “Mirage“, Stationsstraat 7, 6114 GA Susteren

Beste sportvrienden,

Zoals we allemaal weten is ons dit voorjaar, na een kort ziekbed, Pie Schurgers uit Heer ontvallen.
Pie was vol goede moed bezig om zijn geliefde fondkleppers in de juiste conditie te brengen voor de vluchten van de lange adem.
Helaas heeft hij de openingsvlucht vanuit St-Vincent niet meer mogen meemaken.
Pie was een bijzonder mens, altijd goedgezind en bereid anderen te helpen. Een duivenliefhebber in de zuiverste zin van het woord.
De duivensport was zijn grote passie en hij beleefde meerdere hoogtepunten zoals het winnen van nationaal Orleans jonge duiven, 1e Internationaal Agen ZLU , Marathonkampioen van Nederland en hij was driemaal de trotse Marathonkampioen van de Fondclub Midden Limburg.

Na overleg met Pie’s vrouw Annie en hun 3 dochters hebben we als bestuur FML besloten om het Marathonkampioenschap vanaf nu de “Pie Schurgers Award” te noemen!
De eerste woorden van Annie, toen we haar de vraag stelden om het Marathonkampioenschap naar Pie te vernoemen waren “wat zou hij trots zijn”.

Wij als bestuur FML zijn trots om ons Martahonkampioenschap voortaan de “Pie Schurgers Award” te noemen.

Bestuur FML.