Nieuws

Fondclub Midden-Limburg:/Nieuws
Nieuws2024-07-09T16:40:31+00:00

Uitslaglijst Provinciaal Criterium ZLU van Pau staat online onder de button vluchten 2024/Provinciaal Criterium ZLU/ Pau.

Dankwoord!

Beste mensen,

Heel graag willen we u en de uwen een in alle opzichten goed 2024 toe wensen.
Dat het u privé en met uw gevleugelde vrienden voor de wind mag gaan.
Onlangs liep onze jaarlijkse verkoop op Toppigeons af, en het mag gerust gezegd worden, het was weer een daverend succes.
Met de opbrengst van de verkoop kunnen we u weer een gezellige kampioenenhuldiging aanbieden, waarbij we weer zullen trachten al onze kampioenen op een gepaste manier in het zonnetje te zetten.
Maar, beste mensen, we mogen absoluut niet vergeten dat een geslaagde bonnenverkoop en een gezonde Fondclub ondenkbaar zijn en zullen blijven, zonder de steun van de vaak loyale schenkers, kopers en onze trouwe sponsors!

Een welgemeend woord van dank naar hun toe is hier dan ook zeker op zijn plaats!

Laten we met zijn allen hopen dat we zo met z’n allen de goede naam van de Fondclub Midden Limburg kunnen hooghouden.

Namens bestuur FML,

Lei Martens.

Op 15 December 2023 start de verkoop ten bate van de Fondclub Midden Limburg,
de duiven/bonnen staan vanaf deze datum op Toppigeons.

Woensdag 27 december bestaat de mogelijkheid om de geschonken duiven in de hand
te nemen tussen 13.00 en 16.00 uur in Zalencentrum “De Spil”, Suikerdoossingel 55-57
6051 HN te Maasbracht.

Vrijdag 29 december eindigt de verkoop op Toppigeons.

De feestmiddag seizoen 2023 zal plaatsvinden op zondag 7 april 2024 in zalencentrum “De Spil” te Maasbracht!

Foto’s van de feestmiddag staan onder de button “wie zijn wij”, klik op de subbutton feestmiddag 2023.

Beste liefhebbers,

In de eerste plaats maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u en uw dierbaren een in alle opzichten spetterend 2021 te wensen.
Dat iedereen zijn beoogde doelen in de duivensport mag behalen, spetterende series , nationale topnoteringen, asduiven etc .etc.
De een zal onze hobby meer op een hobbymatige wijze beoefenen, de ander streeft naar het allerhoogste. Wat in deze erg belangrijk is, naar mijn mening, is het feit dat we dit de ander gunnen, want we zullen elkaar steeds meer nodig hebben de komende jaren, dat staat als een paal boven water.

Afgelopen weekend liep onze jaarlijkse verkoop af via Toppigeons. De opbrengst was voor Fondclub Midden Limburg begrippen record hoog!. Laten we hopen dat er op het eind van dit jaar een ouderwets gezellige feestavond georganiseerd kan worden, waar nog lang over nagepraat zal worden.

Namens ons voltallige bestuur wil ik onze trouwe schenkers, bieders en kopers ontzettend bedanken voor deze geweldige verkoop.
Zonder hen en onze sponsoren kunnen wij u nooit bieden wat we nu, mede dank zij hen wel kunnen, laten we dat niet vergeten.

Blijf gezond en op naar seizoen 2021.

Vriendelijke sportgroet,
Lei Martens.

Na het verstrijken van de reclamatietijd zijn de, al dan niet gewijzigde, uitslagen van de kampioenschappen van de FML geplaatst onder de bijbehorende buttons

Zoals reeds eerder aangegeven is met ingang van 2019 de titel “Marathonkampioen van de Fondclub Midden Limburg” veranderd in de “PIE SCHURGERS AWARD”. Deze Award is dit jaar gewonnen door Jeanne en Lei Kurvers uit Hulsberg

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd!

De feestavond en de daarbij behorende huldiging van onze kampioenen zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 30 november 2019. De avond vind plaats op de vertrouwde locatie: Zaal “Mirage“, Stationsstraat 7, 6114 GA Susteren

Beste sportvrienden,

Zoals we allemaal weten is ons dit voorjaar, na een kort ziekbed, Pie Schurgers uit Heer ontvallen.
Pie was vol goede moed bezig om zijn geliefde fondkleppers in de juiste conditie te brengen voor de vluchten van de lange adem.
Helaas heeft hij de openingsvlucht vanuit St-Vincent niet meer mogen meemaken.
Pie was een bijzonder mens, altijd goedgezind en bereid anderen te helpen. Een duivenliefhebber in de zuiverste zin van het woord.
De duivensport was zijn grote passie en hij beleefde meerdere hoogtepunten zoals het winnen van nationaal Orleans jonge duiven, 1e Internationaal Agen ZLU , Marathonkampioen van Nederland en hij was driemaal de trotse Marathonkampioen van de Fondclub Midden Limburg.

Na overleg met Pie’s vrouw Annie en hun 3 dochters hebben we als bestuur FML besloten om het Marathonkampioenschap vanaf nu de “Pie Schurgers Award” te noemen!
De eerste woorden van Annie, toen we haar de vraag stelden om het Marathonkampioenschap naar Pie te vernoemen waren “wat zou hij trots zijn”.

Wij als bestuur FML zijn trots om ons Martahonkampioenschap voortaan de “Pie Schurgers Award” te noemen.

Bestuur FML.